MP.

En plats alla kan kalla hemma.

Som en del av politikerskolan Höj röstens utbildning fick vi i gruppen i uppgift att författa vår egen kampanjberättelse. Det du kan läsa nedan är mitt bidrag.

Vi bor i ett vackert land, känt för sina goda värderingar och sin solidaritet. En plats många vill kalla hemma. Men den senaste tiden har klimatet förändrats och vi har fått svårare att acceptera varandras olikheter. Vi pratar om problemen i världen, på våra gator och i våra hem. Jag märker samtidigt av en okunskap och rädsla som sprider sig och bidrar till att vi som samhälle väljer lösningar på problem som inte alltid blir de rätta. Attityder förändras, problem skjuts åt sidan och många väljer att stänga sina dörrar. Unga som gamla, rika som fattiga, främlingar som vänner.

I mitt Sverige har varje människa möjligheten att nå sin fulla potential och har en vilja att ta ansvar. Vi accepterar varandra, utvecklas tillsammans och ger på så sätt alla rätten till ett lyckligt och rikt liv.

Det betyder inte att vi alla behöver tycka likadant, utan tvärtom, förståelse och respekt är en förutsättning för ett mångfaldssamhälle där vi alla kan säga, tycka och bete oss olika. Mångfald stimulerar kreativitet. Det driver innovation. Det hjälper oss att hitta lösningar och se saker utifrån nya perspektiv. Genom att skapa rätt förutsättningar för möten ger vi oss själva utrymme att tillsammans kunna växa och utvecklas. I dessa möten kan vi dela med oss av kunskap, kombinera idéer, öppna dörrar och tillsammans bidra till ett samhälle som utvecklas.

För att skapa förutsättningar för denna typ av möten måste politiken ge människor en trygghet i vardagen, minska uppenbara klyftor och arbeta med flexibla regelverk och processer där effekten av mötena på bästa sätt kan tas till vara på. På så sätt tror jag fler upplever tillit till systemet, engagemanget bland gräsrötterna som bäst kan förvaltas och fler kommer välja att bidra.

För det är i mötet med medmänniskan som den verkliga förändringen sker, då vi visar vilka vi är, vart vi är på väg och vad vi bär med oss. Då vi tillsammans kan uppleva, känna och förstå det samhälle vi lever i och vill stärka. Allt för en plats vi alla ska kunna kalla hemma.

– Marcus 

MP.