Som en del av politikerskolan Höj röstens utbildning fick vi i gruppen i uppgift att författa en debattartikel med koppling till vårt ”brinn” och kampanjberättelse. Det du kan läsa nedan är mitt bidrag.

Jag sitter på ett café i centrala Trollhättan. Utanför fönstret passerar folk i en rasande fart och runt omkring mig sitter flera sällskap och samtalar. Mellan varven urskiljs rösterna i sorlet och ämnena de samtalar om blir allt tydligare. Samtalen varierar stort och håller en blandning av allt från lättsamma till allvarliga toner. Någon diskuterar det kyliga vädret, en annan relationsproblem och ett tredje par lyfter politiska åsikter jag inte riktigt håller med om. Allt blir på något sätt en intressant mix. Precis som människorna.

Tanken som snurrat i mitt huvud de senaste dagarna handlar om de kontexter vi befinner oss i och hur dessa färgar oss som människor. Hur vi utifrån vilka vi umgås med också förhåller oss till att agera och se världen. Olika forum har också omnämnt det som att vi befinner oss i så kallade filterbubblor. Bubblor där vi stängt in oss och färgas av de åsikter vi själva gillar eller omges av. Alla befinnandes på små, till synes, individuella öar – precis som människorna vid borden på fiket.

Att vi färgas av de bilder och åsikter vi möter till vardags är för mig ingen vetenskap – det är en självklarhet. Ett fenomen som kan ses som både positivt och negativt på samma gång. För visst är det positivt när vi inspireras och peppas till att göra gott. Men vad händer om vi väljer att stänga in oss för mycket och väljer att sitta kvar vid samma sällskap utan att lyssna på någon annan? – Nyanserna på våra åsikter blir då allt färre, förståelsen mindre och nyskapande tankar kommer aldrig till.

I medierna florerar det samtidigt en mörk bild av vårt omkringliggande samhälle. Filterbubblorna har bildats snabbt, distansen mellan medborgare och politiker tycks växa och känslan som infinner sig strax därpå blir snabbt dunkel. Vi tycks leva i ett kommunikationssamhälle där vi missar att prata med varandra och istället bara pratar om varandra. Ett samhälle där vi tycks stå handlingslösa och maktlösa.

Men samhället är formbart och det är vi medborgare som styr den demokrati vi lever i. För samtidigt som jag känner av den oroande känslan befinner jag mig till vardags i en miljö fylld med entreprenörer och slås av kontrasten. I den här miljön frodas det positiva och människorna väljer att se utanför bubblorna. Med sina engagemang utmanar de samhällets normer, ser utmaningar istället för problem och har ett lösningsfokuserat tänk. De lyssnar, tänker och agerar för att nå sina drömmar och överkomma hindren de stöter på längs vägen.

Till detta pekar även de ekonomiska bevisen klart och tydligt i samma riktning: den entreprenöriella andan är det bästa verktyget för att skapa tillväxt och välfärd för individer, företag och hela länder. Här är därför den outnyttjade potentialen stor och kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för att fler kan anamma det här tänket har vi mycket att vinna.

Här kan vem som helst utveckla den entreprenöriella andan. För det handlar om den miljö du befinner dig i snarare än de gener du bär på. Det är den kontext du befinner dig i och den ekonomiska, utbildningsmässiga och sociala miljö människor kommer i kontakt med som påverkar. Det är därför andan smittar av sig. Tänk då om fler skulle ha samma inställning och möjligheter. Då skulle vi inte längre stå där handlingsförlamade utan handlingskraftiga.

Så ta ett första steg och avsätt en timme, kliv ut ur trygghetszonen och bjud in till en fika. För vem vet, kanske lär du dig något nytt i samtalet och skapar förändring. Tillsammans.

Leave a reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.